3ejaars verdiepen zich in de Middeleeuwen

“Wie geen oog heeft voor haar schoonheid, doet te weinig recht aan de Middelnederlandse literatuur.”

Het derde leerjaar is tijdens de lessen Nederlands verdiept geraakt in de wereld van de Middeleeuwse letterkunde. Hadewijch, Karel ende Elegast, Beatrijs, Floris ende Blancefloer, Mariken van Nieumeghen, Van den vos Reynaerde en het Lied van heer Halewijn vieren opnieuw hoogtij.

De leerlingen verzorgen deze week lessen over de gelezen boeken. Zij stelden een dossier samen waarin zij de kenmerken van de Middeleeuwse literatuurgeschiedenis koppelden aan de gelezen werken. De opdracht om hun lessen zo in te richten dat er sprake is van kennisoverdracht én bevlogenheid tegelijk, blijkt goed omarmd! Op maandag 4 april is het project in stijl, gekleed in de statigheid en soberheid van de Middeleeuwen van start gegaan.

Afsluitend geven de leerlingen een veelbelovende eindpresentatie waarbij ze hun passie voor vormgeving, film en theater combineren en inzetten.