Bezoek auteur Lisa Williamson

Vrijdag 23 september ontvingen de leerlingen van klas 3V Lisa Williamson uit Engeland, auteur van het boek “Wie is nou normaal?” een boek over transgender jongeren. Lemniscaat schonk de leerlingen dit boek in het kader van een project over transgenders. In samenwerking tussen de vakgroep Engels en de vakgroep Nederlands, bereidde de klas zich voor op de komst van Lisa Williamson naar De THV. In een prettig en open gesprek mochten de leerlingen vragen stellen aan de auteur en achteraf werden natuurlijk de boeken gesigneerd.