FAQ

Ik heb nog geen ervaring in
film, vormgeving of theater
kan ik dan wel naar de Theaterhavo/vwo?

VEELGESTELDE VRAGEN

De meest gestelde vragen beantwoord. Staat uw vraag er niet tussen? Bericht ons dan via het contactformulier.

Hoe kan ik met het OV de school bereiken?

Er zijn 2 haltes in de buurt van de school:
– een tramhalte op Pieter de Hoochweg, tramlijn 8 (1 minuut loopafstand)
– metrostation Coolhaven, metrolijnen A, B en C (5 minuten loopafstand)

De school heeft geen kortingsregeling met het OV. De school houdt wel rekening met een lange reistijd en start daarom pas om 8.55 uur. In de brugklas proberen wij de klassenindeling zo te maken dat leerlingen samen kunnen reizen.
klik hier voor een routeplanner van 9292ov

Hoe schrijf ik mij in voor De Theaterhavo/vwo?

Om in te schrijven voor De Theaterhavo/vwo doorloop je een aanmeldingsprocedure. Deze bestaat uit een auditie gevolgd door een kennismakingsgesprek. Aangevuld met je advies kijken we samen of De Theaterhavo/vwo bij jou past. Op de website van De Theaterhavo/vwo vindt u alle informatie rondom het aanmelden voor de audities.

Hoe zijn de klassen samengesteld?

In het eerste leerjaar starten de leerlingen in een gemengde brugklas havo/vwo of in een vwo-klas. Vanaf het 2e leerjaar is er voor alle klassen een splitsing in havo en vwo. Daarbij is het wel mogelijk dat er een combiklas havo en vwo gevormd wordt. Beide niveaus gebruiken eigen methodes en hebben toetsen op eigen niveau.

Wanneer hebben de leerlingen vakantie?

Via de onderstaande link zijn de vakanties en vrije dagen te vinden voor schooljaar 2021-2022.

Vakanties en vrije dagen 2021-2022

Hoeveel bedraagt de ouderbijdrage?

Per leerjaar verschilt de ouderbijdrage. In het 2e, 3e, 4e en 5e leerjaar bedraagt de ouderbijdrage rond de € 285,-. In het 1e en 6e leerjaar (VWO) is de ouderbijdrage rond € 400,-. Uit de ouderbijdrage wordt het voorstellings- en tentoonstellingsbezoek, presentaties, lesmateriaal, projecten, workshops en de overige schoolkosten betaald. De schoolreizen zijn niet inbegrepen, behalve in het 1e leerjaar.

Kan ik de ouderbijdrage in termijnen betalen?

Dat kan. De factuur wordt per mail gestuurd. In die mail staat een link en na het klikken op deze link kan aangegeven worden in hoeveel termijnen er betaald wordt.

Draagt de school zorg voor het bestellen van de boeken?

Ja, wij hebben onze boeken in eigen beheer. Leerlingen krijgen op school hun boeken uitgereikt en leveren deze aan het einde van het jaar weer in.  De boeken worden vanuit de overheid betaald, hiervoor brengt de school geen kosten in rekening.

Hoeveel leerlingen zitten er op de Theaterhavo/vwo?

Op De Theaterhavo/vwo zitten ongeveer 575 leerlingen.

Is (kunst) ervaring vereist?

Kan mijn zoon/dochter zonder ervaring aangenomen worden op De Theaterhavo/vwo?
Ja, dat kan. Om leerling te worden van De Theaterhavo/vwo doe je eerst een auditie. Hierbij wordt gekeken naar aanleg, maar ook naar doorzettingsvermogen en motivatie. Persoonlijk contact vinden wij belangrijk. Daarom organiseren wij na een geslaagde auditie ook een motivatiegesprek voor een persoonlijke kennismaking met jou (en je ouders) . Met elkaar bespreken we onder meer het advies van je school en je persoonlijke situatie. Op basis van het advies van je basisschool, de uitslag van de auditie en uitkomst van de kennismaking, besluiten we of je wordt toegelaten tot De Theaterhavo/vwo.

Kan ik tijdens het schooljaar instromen?

Dit heeft zeker niet onze voorkeur, maar in sommige gevallen is dit mogelijk. Dat hangt af van verschillende factoren, zoals de periode waarin, voor welk leerjaar, de ruimte in een klas en de reden van de gewenste overstap. Neem in ieder geval contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Is het mogelijk om met een VMBO-TL advies op de Theaterhavo/vwo geplaatst te worden?

Nee, dit is helaas niet mogelijk.

Is het mogelijk om met een Mavo/Havo advies op de Theaterhavo/vwo geplaatst te worden?

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Er is minimaal een havo advies nodig om geplaatst te kunnen worden.

Hoe gaat De Theaterhavo/vwo om met dyslexie?

Leerlingen met dyslexieverklaring bespreken met de ondersteuningscoördinator op welke manier zij gefaciliteerd willen worden. Elke docent krijgt hiervan een overzicht (extra tijd, gebruik van regelkaarten, etc.). Er kan geen gebruik worden gemaakt van Kurzweil of dergelijke programma’s bij het maken van toetsen. Bij vermoeden van dyslexie wordt geadviseerd om een signaleringstest af te nemen. De kosten voor deze test zijn voor rekening van de ouders/verzorgers.

Theaterproducties spelen onder schooltijd, kan dit?

Mijn kind speelt regelmatig in producties die tijdens schooltijd plaatsvinden, kan dit?
Je kunt bij de school een aanvraag doen voor verlof i.v.m. bijzondere buitenschoolse activiteiten. Vaak zijn deze activiteiten gerelateerd aan theater, film, enz.  Dit past natuurlijk bij het karakter van de school. Aan de ene kant willen we de leerlingen graag de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen, anderzijds hebben we ook te maken met leerplicht, de (leerstofgerichte) zorg voor leerlingen en de bewaking van niveau en kwaliteit. Het toekennen van verlof is maatwerk en geschiedt aan de hand van bovengenoemde criteria. Overigens is de hoeveelheid toe te kennen verlof vanuit leerplicht aan een maximum gebonden.

Zijn de kunstvakken een extra belasting?

Zijn de kunstvakken een extra belasting op het rooster of vallen er vakken uit? Zo ja, welke?
De 6 à 8 uur die wij aan de artistieke vakken besteden zijn de uren die op andere scholen ingevuld worden met vakken als tekenen, handvaardigheid, muziek, drama, etc. Een gemiddelde schoolweek bestaat in de onderbouw uit 32 uur, dat is conform de gestelde uren norm. Daarvan worden 24 uur per week ingevuld door avo-vakken (wiskunde, Engels, Nederlands, aardrijkskunde etc.). Wij hebben de overige uren geclusterd voor de artistieke vakken.
In de bovenbouw zorgen de kunstvakken voor een extra belasting van 2 à 3 uur per week.

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem dan hier contact met ons op!