FAQ

Ik heb nog geen ervaring in
film, vormgeving of theater
kan ik dan wel naar de Theaterhavo/vwo?

Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen beantwoord. Staat uw vraag er niet tussen? Bericht ons dan via het contactformulier.

Is (theater)ervaring vereist?

Kan mijn zoon/dochter zonder ervaring aangenomen worden op De Theaterhavo/vwo?

Ja, dat kan. Om leerling te worden van De Theaterhavo/ vwo doe je eerst een auditie. Hierbij wordt gekeken naar je aanleg en eventueel talent, maar ook naar je doorzettingsvermogen en motivatie. Persoonlijk contact vinden wij belangrijk. Daarom organiseren wij na een geslaagde auditie ook een persoonlijke kennismaking met jou en je ouders. Met elkaar bespreken we onder meer het advies van je school en je persoonlijke situatie. Op basis van het advies van je basisschool, de uitslag van de auditie en uitkomst van de kennismaking, besluiten we of je wordt toegelaten tot De Theaterhavo/vwo.

Hoe schrijf ik mij in voor De Theaterhavo/vwo?

Via het inschrijfformulier op deze website.

Met TL advies op De Theaterhavo/vwo geplaatst worden?

Is het mogelijk met TL advies op Theaterhavo/vwo geplaatst te worden?

Nee, dit is helaas niet mogelijk.

Kan ik tijdens het schooljaar instromen?

In sommige gevallen is dit mogelijk. Dit moet per geval bekeken worden en hangt af van verschillende factoren, zoals de periode waarin, voor welk leerjaar, ruimte in een klas en de reden van de gewenste overstap. Neem in ieder geval contact met ons op om de mogelijkheden te bekijken.

Hoeveel bedraagt de ouderbijdrage?

Per leerjaar verschilt de ouderbijdrage. In het 2e, 3e, 4e en 5e leerjaar bedraagt de ouderbijdrage rond de € 285,-. In het 1e en 6e leerjaar (VWO) is de ouderbijdrage rond € 400,-. Uit de ouderbijdrage wordt het voorstellings- en tentoonstellingsbezoek, presentaties, lesmateriaal, projecten, workshops en de overige schoolkosten betaald. De schoolreizen zijn niet inbegrepen, behalve in het 1e leerjaar.

De boeken worden door de overheid betaald, hiervoor brengt de school geen kosten in rekening.

Kan ik in termijnen betalen?

Dat kan. De factuur wordt per mail gestuurd. In die mail staat een link en na het klikken op deze link kan aangegeven worden in hoeveel termijnen er betaald wordt.

Hoe kan ik met het OV de school bereiken?

Er zijn 2 haltes in de buurt van de school:

  1. Tramhalte op Pieter de Hoochweg, tramlijn 8 (1 minuut loopafstand)
  2. Metrostation Coolhaven, metrolijnen A, B en C (5 minuten loopafstand)

De school heeft geen kortingsregeling met het OV. De school houdt wel rekening met een lange reistijd en start daarom pas om 8.55 uur. In de brugklas proberen wij de klassenindeling zo te maken dat leerlingen samen kunnen reizen.

Link naar 9292ov tool op de website?

Met een diploma naar HBO of universiteit?

Kan mijn zoon/dochter na het behalen van zijn/haar diploma doorstromen naar HBO of universiteit?

Ja, De Theaterhavo/vwo is een volwaardige havo/vwo opleiding met alle vier de profielen: Economie en Maatschappij (E&M), Cultuur en Maatschappij (C&M), Natuur en Techniek (N&T) en Natuur en Gezondheid (N&G).

Hoeveel leerlingen zitten er op De Theaterhavo/vwo?

Op De Theaterhavo/vwo zitten ongeveer 500 leerlingen.

Hoe zijn de klassen samengesteld?

In de brugklas starten de leerlingen in een gemengde havo/vwo klas. Vanaf het 2e leerjaar is er een splitsing in havo en vwo.

Zijn de kunstvakken een extra belasting?

Zijn de kunstvakken een extra belasting op het rooster of vallen er vakken uit, zo ja welke?

De 6 à 8 uur die wij aan de artistieke vakken besteden zijn de uren die op andere scholen ingevuld worden met vakken als tekenen, handvaardigheid, muziek, drama, etc. Een gemiddelde schoolweek bestaat in de onderbouw uit 32 uur, dat is conform de gestelde uren norm. Daarvan worden 24 uur per week ingevuld door avo-vakken (wiskunde, Engels, Nederlands, aardrijkskunde etc.). Wij hebben de overige uren geclusterd voor de artistieke vakken.

In de bovenbouw zorgen de kunstvakken voor een extra belasting van 2 à 3 uur per week.

Theaterproducties spelen onder schooltijd kan dit?

Mijn kind speelt regelmatig in producties die tijdens schooltijd plaatsvinden, kan dit?

Je kunt bij de school een aanvraag doen voor verlof i.v.m. bijzondere buitenschoolse activiteiten. Vaak zijn deze activiteiten gerelateerd aan theater, film, enz.  Dit past natuurlijk ook helemaal bij het karakter van de school. Aan de ene kant willen we de leerlingen graag de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen, anderzijds hebben we ook te maken met leerplicht, de (leerstofgerichte) zorg voor leerlingen en de bewaking van niveau en kwaliteit. Het toekennen van verlof is maatwerk en geschiedt aan de hand van bovengenoemde criteria. Overigens is de hoeveelheid toe te kennen verlof aan een maximum gebonden vanuit leerplicht.

Hoe gaat De Theaterhavo/vwo om met dyslexie?

Leerlingen met dyslexie-verklaring bespreken met de zorgcoördinator op welke manier zij gefaciliteerd willen worden. Elke docent krijgt hiervan een overzicht (extra tijd, gebruik van regelkaarten, etc.). Bij vermoeden van dyslexie wordt geadviseerd om een signaleringstest af te nemen. De kosten voor deze test zijn voor rekening van de ouders/verzorgers.

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem dan contact met ons op!